• CONTACT US
  • SITE MAP
  • Global networks
top

Research and Development

  • Věda o páteři
  • Centrum výzkumu a vývoje
  • Osvědčení
  • Design

글로벌 체험후기 고객의 사랑

Spine Science

Home > Výzkum a vývoj > Věda o páteři

카이로프랙틱(척추교정요법)

Slovo chiropraxe je řeckého původu, vychází ze slova “cheir”, což znamená “ruka” a ze slova “prattein”, což znamená “léčba”. Tento termín vyjadřoval léčebná ošetření, při kterých se používaly pouze ruce bez chirurgického zákroku, bez použití léků; dnes se používá pro označení léčby srovnání páteře. To se dostalo do povědomí ve světě kolem roku 1895; Dr. David Palmer stanovil několik principů v oblasti chiropraxe. V té době to byla sjednocená léčba, která zahrnovala masáž, vodní terapii, světelnou terapii, magnetickou terapii, homeopatii a srovnání kostí. Ve chvíli, kdy se meziobratlové plotýnky stlačí, se stlačí 31 nervových zakončení v míše, což způsobuje problémy. Chiropraxe je vědní obor, který léčí takový stav pomocí narovnání páteře, pomáhá tělu se léčit přirozeně. Chiropraxe je uznávána v 70ti zemích po celém světě jako formální lékařská praxe.

Chiropraxe napravuje deformované oblasti páteře pomocí rukou nebo dalších pomůcek. Pokud je páteř deformovaná nebo křivá, míšní nervy se stlačí a tento stav způsobuje řadu disfunkcí orgánů s nimi spojených. Nejobvyklejší choroby dnešní doby, které lze přičíst problémům s páteří – zejména zakřivené a deformované páteři - jsou bolest v kříži, zvonění v uších, poruchy autonomní nervové soustavy. Narovnáním deformované páteře se ustálí nervový systém, posílí se orgány, zrychlí se lymfatický oběh a posílí imunitní systém, předchází se nemocem a zpomaluje se proces stárnutí.

Výsledek z provedeného výzkumu byl publikován díky společnému úsilí Mezinárodní chiropraktické asociace přidružené k chiropraktickému výzkumnému centru a chiropraktickému výzkumnému institutu Palmer.

온열치료

Termoterapie obvykle využívá vodivé nebo sálavé teplo, dále existují metody využívající písek, teplou koupel, parafínový vosk, termokoupel a parní lázeň. Co se týče metody využívající sálavé teplo, používá se světelná terapie, UV záření a vysoká frekvence. Termoterapie pomáhá zlepšit krevní oběh, stimuluje metabolizmus a snižuje bolest a napětí svalů. A tím pomáhá zlepšit stav artritidy, bolesti svalů, chronických zánětů a zbavuje nás únavy.

Za největší efekt tepelné terapie je považováno zrychlení krevního oběhu díky zvýšené tělesné teplotě. Pokud se tělesná teplota sníží pouze o 1°C, začneme kvůli nachlazení trpět různými nemocemi. A naopak, pokud se tělesná teplota zvýší o 1°C, začneme se cítit letargičtí a být méně aktivní. Důležitost termoterapie potrvzuje zástava srdeční činnosti při přílišném poklesu tělesné teploty.

Termoterapie
① Zlepšuje funkčnost tkání.
② Pomáhá zabránit tuhnutí kloubů.
③ Napomáhá úlevě od bolesti.
④ Pomáhá uvolnit svalové napětí.
⑤ Zrychluje krevní oběh.
⑥ Omezuje riziko vzniku zánětů a otoků

지압

Již od pradávna si lidé instinktivně pomáhali od bolesti dotykem nebo promačkáváním bolavého místa. Během tohoto procesu lidé našli oblasti, jejichž fyzická stimulace pomohla ulevit od bolesti a zefektivnila se léčba určitých nemocí. To se vyvinulo v akupresurní terapii. Proto se akupresura objevuje již od počátku lidstva. Nejběžnější akupresura je založena na principech východní masáže. Poté se tato metoda vyvinula a začalo se používat různé vybavení - tím vznikla akupunktura a moxování.

Akupresura je v zásadě založena na akupresurních bodech definovaných ve východní medicíně, ale také využívá prvků západní masáže a koncepce chiropraxe.

Akupresura
① Pomocí oběhu krve a lymfatických žláz se vitalizuje metabolizmus.
② Relaxací svalů se uvolňuje napětí a ztuhlé svaly.
③ Regeneruje poničené vazy, svaly a šlachy.
④ Stimulací akupresurních bodů působí na tělesné orgány.
⑤ Ovládá centrální (autonomní) nervový systém, který je pro lidské tělo nejdůležitější.
⑥ Kontrolou endokrinního systému, napomáhá zmírnit únavu.

Akupresura má znamenité výsledky v boji proti únavě, při bolestech hlavy, nespavosti, gastroptóze (poklesu žaludku), vyčerpanosti, bolesti ramen, menstruačních bolestech, bolesti očí a při prevenci nachlazení. Dále napomáhá kontrolovat tělesnou váhu a udržuje pružnou pokožku.

뜸

Moxování je forma termoterapie, která se původně prováděla mírným vypalováním místa bolesti. K této léčbě se používala řada bylinných produktů. Teoreticky je její původ založen na drahách životní energie lidského těla a akupunkturních bodech. Tato metoda se vyvíjela jako stimulační léčba akupunkturou s podobnými účinky jako farmaceutická léčba. V dnešní době je moxování považováno za lékařskou metodu, která pozitivně stimuluje funkci tělních orgánů.

Hlavní účinky moxování
① Aktivuje buňky
② Napomáhá ke zlepšení krevního oběhu
③ Mění krevní složení
④ Kontroluje vylučování hormonů
⑤ Kontroluje nervový systém
⑥ Kontroluje funkce vnitřních orgánů
⑦ Ulevuje od bolesti

Ani sebelepší dům není stabilní, pokud má špatné základy. Jsou to právě základy, které rozhodují o budoucnosti stavby, Jaké jsou tedy základy lidského těla? Je to naše páteř. Vyskytnou-li se jakékoliv problémy s páteří, je potřeba je urgentně řešit. Jak naše páteř vypadá a jakou roli hraje?

척추는 우리 몸의 기둥

Páteř je pilířem našeho těla. Probíhá jí mícha, která je spojena s mozkem a kontroluje funkce našeho těla. Páteř chrání míchu a zároveň nese naši tělesnou váhu.

생명선을 보호하는 중심축

31 párů míšních nervů vycházejících z míchy se větví mezi obratle a je propojeno s orgány v těle, se svaly, cévami, vazy a tkáněmi. Mícha a míšní nervy kontrolují naše smysly, pohyby, držení těla, tělesnou teplotu, tepovou frekvenci, hladinu cukru v krvi a další tělesné funkce.

척추 건강은 인생 건강의 기본

Páteř člověka má při pohledu z boku esovitý tvar. Díky takto zakřivené stavbě má naše tělo efektivní oporu, která zajišťuje rovnováhu a správné držení těla. Bolesti v kříži, bolesti ramen, paží a další nejsou způsobeny páteří jako takovou, ale špatnými návyky, nesprávným nebo nedostatečným cvičením, stresem, nehodami a genetickými problémy. Z tohoto výčtu je zřejmé, jak důležité je udržet si zdravou páteř.

척추의 역활


우리 몸의 생명선, 신경계

V momentě, kdy se naše tělo setká se světelnými a zvukovými podněty, zareagují smyslové orgány, oči a uši. Přes systém periferních nervů dojde k rychlému přenosu informace do mozku a míchy. Tento proces umožňuje smyslové vnímání. Centrální nervová soustava vysílá do svalů nebo orgánů odpovídající příkazy a tím kontroluje různé funkce těla. Periferní a centrální nervová soustava dostává řadu podnětů z celého těla, reaguje na ně a zajišťuje správné fungování těla. Mozek, míchu a periferní nervy souhrnně nazýváme nervovou soustavou.

Mícha předává informace z periferních nervů do mozku a veškeré příkazy z mozku do orgánů. Významnou roli zde hrají míšní nervy, protože mozek není schopen poslat přímý příkaz ke končetinám. Protože nemůže napřímo vysílat signály do rukou a nohou, hraje zde mícha roli prostředníka. Právě proto jsou signály z mozku přenášeny vysokou rychlostí pouze do míchy.

신경계의 부모 중추신경계

Nervový systém je rozdělen na centrální a periferní nervovou soustavu. Centrální nervová soustava zahrnuje mozek a míchu; k hlavním částem mozku patří prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek a tzv. koncový mozek. Míchá probíhá páteří a je spojena se zadní částí mozku.

중추신경계의 자식들 말초신경계

Periferní nervová soustava zahrnuje všechny nervy, které se větví z mozku a míchy a odtud vedou do orgánů a tkání. Periferní nervová soustava se dále dělí na somatický a autonomní nervový systém.

대뇌 말을 잘 듣는 체성신경계

Nervový systém vychází z mozku a větví se do všech částí těla. Nervy vycházející z mozku se nazývají mozkové a nervy vycházející z míchy se nazývají míšní. Obvykle je zde 12 párů mozkových nervů, které jsou vedeny kolem obličeje. Dále existuje 31 párů míšních nervů, které vedou do končetin a celého těla.

대뇌 말을 잘 듣지 않는 자율신경계

Autonomní nervová soustava udržuje srdeční a dýchací frekvenci, vykonává proces trávení, pocení, močení a tvoří sliny. Nejvíce činností autonomního nervového systému probíhá nevědomě. Jeho hlavními součástmi jsou sympatické a parasympatické nervy. Jak je vidět v následující tabulce, sympatikus a parasympatikus obvykle pracují protichůdně, jeden funguje jako akcelerátor a druhý naopak brzdí probíhající procesy. Symapatikus například zvyšuje srdeční frekvenci, zatímco parasympatický nerv ji zpomaluje.


Je všeobecně známo, že ke zdravému životnímu stylu patří dodržování pitného režimu, které mimo jiné podporuje správnou fukci krevního oběhu, bez kterého bychom nemohli existovat. Ne nadarmo se říká, že krev je vodou života. V momentě, kdy dojde k defektu páteře, se vlivem stlačení míšních nervů spouští nejen onemocnění spojená s krevním oběhem, ale i další patologické procesy.

피가 돌아야 생명이 돈다

Většina krve se tvoří uvnitř páteře. Pokud je páteř jakkoli deformovaná, dochází nejen k přímému narušení procesu krvetvorby, ale vlivem stlačení míšních nervů je narušen i nervový systém pro krevní oběh. Zhoršení krevního oběhu má negativní dopad na funkci tělních orgánů.

Zlepší se krevní oběh, odstraníme-li příčiny?

Naneštěstí žijeme v prostředí, ve kterém nejsme schopni odstranit veškeré překážky, které brání správnému oběhu krve. Těmito škodlivými faktory jsou znečištěné životní prostředí, jídlo s různými druhy přísad a vzduch kontaminovaný mnoha toxickými látkami. Všechny tyto znečišťující látky společně s působením stresu zvyšují obsah odpadních látek v krvi a snižují obranyschnopnost jedince. V podstatě můžeme říci, že úplně zdravý člověk neexistuje. V západní medicíně se za příčinu nemocí pokládají bakterie, viry a genetika. Ve východní medicíně je za prvotní příčinu nemocí pokládán špatný krevní oběh.
Jedním ze symptomů, který signalizuje nesprávnou funkci krevního systému, je prosakování krve. U každého jedince se projeví odlišné symptomy, mohou to být drobné puchýřky v děloze, myomy, cystitida, frigidita, prostatitida, impotence, chladné končetiny, artritida a bolest zad.
Příčinou prosakování krve nejsou jen viry a bakterie, ale také disfunkce sleziny, která krev zbavuje nečistot a disfunkce jater. Slezina a játra jsou orgány, které neutralizují toxické látky v těle a odstraňují uniklou krev. Nefungují-li správně, vede to k dalším problémům. Příčinu disfunkce těchto orgánů opět nalézáme v degenerativních změnách na pátěři, které způsobují zúžení průchodu míšních nervů, na něž byl vyvyolán přílišný tlak.

척추가 바로서야 피도 잘 돈다

Podle alternativní medicíny jsou slezina a játra hlavními orgány, které řídí krevní oběh. Podle západní medicíny tuto funkci plní srdce a ledviny. Tato teorie se neliší od skutečnosti, že všechny tyto orgány jsou spojeny s míšními nervy. Většina orgánů v těle je spojena s autonomními nervy v hrudních obratlech.
Z hlediska chiropraxe (což je forma alternativní medicíny) je první hrudní obratel spojen s průduškami, druhý se srdcem, třetí s plícemi, čtvrtý se žlučníkem, pátý s játry, sedmý se slinivkou, osmý se slezinou, devátý až jedenáctý s ledvinami a dvanáctý s tenkým střevem. Pokud jsou části hrudních obratlů deformnované, míšní nerv se zaklíní a dochází k disfunkci příslušného orgánu. Například problém se třetím hrudním obratlem se může projevit náchylností k zánětům pohrudnice nebo zápalu plic. Slezina a játra jsou spojeny s pátým a osmým hrudním obratlem. Dalším projevem patologických změn této oblasti můžou být komplikace krevního oběhu.
Z hlediska západní medicíny jsou srdce a ledviny spojené s devátým až jedenáctým hrudním obratlem, což jen potvrzuje úzkou spojitost mezi krevním oběhem a páteří. Z toho vyplývá, že řešení problémů krevního oběhu musí začínat u mobilizace páteře. Pokud je vychýlená, nebo jinak deformovaná, netvoří se dostatečné množství krve a kvůli skřípnutým nervům dochází k disfunkci orgánů, které mají přímí vliv na krevní oběh.


Naše tělo je složitá síť nervů, které vychází z mozku do míšních nervů, poté do periferní a autonomní nervové soustavy. Již při selhání jednoho jediného nervu, celé tělo jeví známky poruchy. Pokud přestanou správně fungovat míšní nervy, které hrají hlavní roli ve spojení mozku s nervovým systémem, dojde ke zhroucení organismu. Proto je potřeba se stále snažit udržet zdravá záda, potažmo páteř.

장기와 밀접하게 연결된 신경

Klinické masáže, jako je například chiropraxe, zohledňují propojení nervů s vnitřními orgány, praktikují stimulaci určitých míst na páteři, kterými vedou nervové dráhy a jejichž masáž by měla vést k odstranění disfunkcí příslušných orgánů. Ostatní terapie, které se snaží o řešení zdravotních komplikací pomocí stimulace páteře, pracují s podobnou teorií. Nervy tedy nejsou ve spojení pouze se svaly, díky kterým se naše tělo pohybuje, ale i s vnitřními orgány. Jakým způsobem se ale páteř a orgány spolu dorozumívají?
Napravo je výňatek z hlavního předmětu vyučovaného americkými chiropraktiky-odborníky na míšní nervy. Neznamená to ovšem, že nervy jsou s vnitřními orgány spojeny hustou spletí nervových vláken. Interpretace takové teorie se může díky různým perspektivám lišit. Nicméně propojení míšních nervů s vnitřími orgány zůstává průkazné.